Проект “Forward to Your Future”


Од 11.05 до 19.05 Асоцијација “Ластовица” учествуваше на тренинг курс во Република Словачка како партнер во проектот “Forward to Your Future” поддржан од Еразмус+ програмата на која се разработуваа теми за поддршката на младите за вработување, градење на нивната кариера и преточување на нивните идеи во реалност.
На овој проект освен Асоцијација Ластовица од Македонија учествуваа уште 4 други земји меѓу кои Словачка, Турција, Холандија и Србија.

Во прилог галерија од активностите