DisABILITY: Подобрување на квалитетот во работата на младинските организации кои работат со лица со посебни потреби


Во периодот од 07 до 13 јули 2021 година, Асоцијација Ластовица беше дел од мобилност во Банско, Бугарија во склоп со проектот DisABILITY: Improving Quality of Work of Youth Organizations Working with People with Disabilities, дел од Еразмус+ програмата.

Асоцијација Ластовица е партнер во проектот заедно со младински организации од Бугарија, Бразил, Еквадор, Унгарија, Мексико, Перу и Турција, каде што главните цели на проектните активности се зајакнување на компетенциите на граѓанските организации и капацитетите за да ги анализираат и адресираат потребите на младите лица со посебни потреби.

Во склоп со проектот предвидени се онлајн тренинзи и тренинг курсеви во Бугарија и Мексико, младинска размена во Турција и студиска посета во Бразил.

Во прилог неколку слики од активностите: