Отворен повик за долгорочен ЕСК во Словенија!


Асоцијацијата за инклузивна култура од Љубљана, Словенија има ОТВОРЕН ПОВИК за волонтер во програмата Европски Солидарен Корпус во траење од една година, почнувајќи од Јануари 2021 до Јануари 2022 година на проект „Солидарност“.

Работата на волонтерот ќе вклучува активности со деца и младинци со посебни потреби, попладневни спортски активности, дневни активности за време на празници и разни инклузивни настани како Интернационалниот фестивал „Играј со мене“.

За повеќе информации во врска со пријавувањето и самиот проект има во документот во прилог:

 Društvo za kulturo inkluzije, ESC 2020