Повик за прибирање на понуди


Почитувани,

Асоцијација Ластовица отвара повик до сите заинтересирани IT компании за прибирање на понуди за изработка на Е-центар за поддршка на деца и млади со попреченост.

Повикот е отворен 5 работни дена започнуваеќи од 18.08.2020 заклучно до 24.08.2020 година.

Сите информации и услови за поднесување на понуди се дадени во прикачениот документ.

УСЛОВИ ЗА НАБАВКА

 

Со почит,

Асоцијација Ластовица