Инфо сесија за организациите грантисти на ИРИС Мрежата


 

 

 

Деновиве Асоцијација Ластовица учествуваше во инфо сесија организаирана од страна на Отворена Порта со организациите грантисти на проектот IRIS network : Вмрежување – поврзување на граѓанските здруженија кои работат на социјална заштита на корисниците во системот за управување со миграции.

На превземените слики може да погледнете како се одвиваше состанокот.