Извештај од истражување: Анализа на потребите интересите и вештините на младите мигранти како предуслов за успешна социјална инклузија преку вработување


 

 

 

Асоцијација Ластовица како членка на ИРИС Мрежата, во текот на изминатата година правеше истражување на тема: „Анализа на потребите интересите и вештините на младите мигранти како предуслов за успешна социјална инклузија преку вработување“ и за истото изготви извештај.

Истражувањето се одвиваше во транзитните центри Табановце и Винојуг и вклучуваше активна работа од страна на тимот на Асоцијација Ластовица – Скопје, партнер организацијата Здружение за едукација и развој на деца и млади „АФРИЕЛ – ПОЗИТИВА“ – Гевгелија и цоработници од Црвен Крст на Град Скопје.

Повеќе за извештајот може да прочитате со симнување на документите подолу кои се на македонски и на англиски јазик.

 Report-migrants-mk-1

 Report-migrants-eng-1