Изложба и дружба


Во Детскиот Културен Центар при МКЦ, Асоцијација Ластовица заедно со децата и младите и нивните семејства се дружеа по повод одбележување на едногодишната посета на часовите по арт-терапија.

Учениците добија вреднување за нивните изработки во форма на дипломи и имаа можност да се забавуваат, да уживаат и да се дружат.