Работно време: 08.00-16.00

Дневен престој за деца и младинци со посебни потреби

Повеќе

Индивидуална терапија, помош при учење, придружба

Повеќе

Проценка на развојното ниво на деца и млади со потешкотии

Повеќе